Ναυτιλιακό στρώμα Crew Mattress

Καινοτομία Ariston Strom
Ναυτιλιακό στρώμα Crew Mattress
Ναυτιλιακό στρώμα Crew Mattress All materials used in the production of Crew Mattress are certified, for their fire retardant behavior from manufacturers abroad, according to the high safety standards of the above organizations Suitable for Cruise Ships, Yachts, Naval Vessels, Merchant Ships, Work Boats, Tugs, Trawlers and other vessels.

Το Crew Mattress συνδυάζει την άνεση του ελατηρίου τύπου Bonnel με το χαμηλό κόστος και με τα πρότυπα ασφαλείας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Crew Mattress combines Bonnel spring comfort with low cost and with the safety standards of the Marine Equipment Directive. 

Το Crew Mattress αποτελεί το πρώτο στρώμα ναυτιλιακού εξοπλισμού παραγωγής μας και διατίθεται στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε με προβλεπόμενο πάχος στρώματος από 15 (+/-1)cm έως 24cm.

Οι πρώτες ύλες που συνθέτουν το Crew Mattress είναι πιστοποιημένες για τη βραδυκαυσία τους από οίκους του εξωτερικού και έχουν επιλεχθεί βάση προδιαγραφών των παραπάνω οργανισμών.

Ιδανικό για κρουαζιερόπλοια, γιοτ, επιβατικά πλοία, εμπορικά πλοία, πλοία πολεμικού ναυτικού, ρυμουλκά, τράτες και άλλα σκάφη. 

Crew Mattress forms our first marine ship mattress and is available in dimensions of your choice with 15(+/-1)cm to 24cm thickness. 

 

Χαρακτηριστικά 

  • Μέτριο Ορθοπεδικό Στρώμα 
  • Μέγεθος : Οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί σε πλάτος και μήκους 
  • Ύψος: 15 (+/-1) cm έως 24 cm 

Αποκλειστική κατασκευή και διάθεση από το εργοστάσιό μας Ariston Strom Hellas

Characteristics:

  • Medium Orthopedic Mattress 
  • Size: Any requested dimension in width and in length
  • Height: 15 (+/-1) cm to 24 cm